Umowa

Numer umowy DZP/4/2020
Data zawarcia 2020-01-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-21 do 2021-01-21
Kontrahent Akme Poloneza 89B 02-826 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 86994.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-05 08:53:26.0