Umowa

Numer umowy DZP/40/2019
Data zawarcia 2019-03-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-18 do 2020-03-17
Kontrahent Konsorcjum: 3M Poland Sp. z o.o., wraz z Nettle S.A. , Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
Przedmiot

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 46026.54 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-25 10:41:57.0