Umowa

Numer umowy DZP/42/2019
Data zawarcia 2019-03-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-18 do 2020-03-17
Kontrahent AMED- Biuro Techniczno- Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn
Przedmiot

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 6247.56 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-29 08:01:25.0