Umowa

Numer umowy DZP/43/2019
Data zawarcia 2019-03-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-18 do 2019-05-16
Kontrahent SMS Sp. z o.o., ul. Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria
Przedmiot

Dostawa myjni iltradzwiękowej do centralnej sterylizatorni WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 36350.19 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-02 08:48:24.0