Umowa

Numer umowy DZP/45/2020
Data zawarcia 2020-02-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-21 do 2021-02-20
Kontrahent Amgen Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 11910.24 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-05 12:04:22.0