Umowa

Numer umowy DZP/46/2019
Data zawarcia 2019-03-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-20 do 2020-03-20
Kontrahent SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K
Przedmiot

 Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 337415.22 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-09 09:14:15.0