Umowa

Numer umowy DZP/5/2020
Data zawarcia 2020-02-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-12 do 2021-02-12
Kontrahent Sinmed Sp. z o.o. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologi

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 73926.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 08:30:50.0