Umowa

Numer umowy DZP/52/2020
Data zawarcia 2020-02-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-21 do 2021-02-20
Kontrahent CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 558090.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 13:46:36.0