Umowa

Numer umowy DZP/54/2019
Data zawarcia 2019-03-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-21 do 2019-12-31
Kontrahent Konsorcjum URTICA Sp. z o.o i PGF S.A.
Przedmiot

Dostawa produktu leczniczego /leku stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia ZZSK i ŁZS (Sekukinumab 150 mg dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu (postępowanie powtórzone)

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 417581,60 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-01 12:28:27.0