Umowa

Numer umowy DZP/57/2019
Data zawarcia 2019-04-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-04-08 do 2020-04-07
Kontrahent CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 554850.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-16 12:36:21.0