Umowa

Numer umowy DZP/58/2020
Data zawarcia 2020-02-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-21 do 2020-12-31
Kontrahent ROCHE POLSKA Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów lecznicych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dl potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2667620,68 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-05 09:43:31.0