Umowa

Numer umowy DZP/6/2019
Data zawarcia 2019-01-14
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-14 do 2019-12-31
Kontrahent FARMACOL Logistyka Sp. z o.o., ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice
Przedmiot

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia przewlekłego WZW B, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie

 Pakiet 1  

Lek Entekavir (lek typu BARACLUDE lub równoważny)w tabletkach 0,5 mg x 30 tabl. w  opakowaniu, w ilości 3000 op.

Lek Entekavir (lek typu BARACLUDE lub równoważny )w tabletkach 1 mg x 30 tabl. wopakowaniu, w ilości 2400 op.

Pakiet 2

Lek Lamiwudyna (lek typu Zeffix lub równoważny) - 100 mg x 28 tabl. w

opakowaniu, w ilości 720 op.

Pakiet 3

Lek Disoproxil (lek typu Tenofovir lub równoważny) - 0,245g x 30 tabl. w opakowaniu, w ilości 1.440 op.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 365764.89 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-28 08:59:22.0