Umowa

Numer umowy DZP/62/2020
Data zawarcia 2020-03-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-03 do 2020-12-31
Kontrahent LEK S.A. ul.Podlipie 16 , 95-010 Stryków
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 44928,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-08 09:50:37.0