Umowa

Numer umowy DZP/64/2020
Data zawarcia 2020-03-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-03 do 2021-03-03
Kontrahent Daxer Truskawiecka 1 60-478 Poznań
Przedmiot

Dostawa artykułów biurowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 131292.66 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-09 09:09:34.0