Umowa

Numer umowy DZP/69/2020
Data zawarcia 2020-03-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-02 do 2021-03-01
Kontrahent CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 30780.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-09 11:21:36.0