Umowa

Numer umowy DZP/70/2020
Data zawarcia 2020-03-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-02 do 2021-03-01
Kontrahent Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 93808.96 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-09 11:25:34.0