Umowa

Numer umowy DZP/71/2020
Data zawarcia 2020-03-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-02 do 2021-03-01
Kontrahent Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 398870.14 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 12:36:37.0