Umowa

Numer umowy DZP/8/2019
Data zawarcia 2019-01-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-23 do 2020-01-23
Kontrahent Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Przedmiot

Dostawa worków stomijnych jedno i dwuczęściowych, płytek plastycznycyh, urządzenia do zakładaniagumowych podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawłw do zbiórki stolcz

Pakiet 1 - Worki stomijne jednoczęściowe

Pakiet 2 - Worki stomijne dwuczęściowe, płytki płaskie, płytki typu Convex

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 65953.44 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-29 12:18:51.0