Umowa

Numer umowy DZP/84/2020
Data zawarcia 2020-03-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-13 do 2020-12-31
Kontrahent ABBVIE Sp. z o.o. , ul.Postępu 21 B, 02-676 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia watroby typu C (WZW typu C) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 7312497,43 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-08 10:46:28.0