Umowa

Numer umowy DZP/96/2020
Data zawarcia 2020-05-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-05-08 do 2020-08-08
Kontrahent EMTEL Śliwa Sp. K. ul.A.Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze
Przedmiot

Dostawa kardiomonitorów modułowych wraz z centralami monitorującymi oraz kadiomonitorów kompaktowych na stojakch jezdnych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1327177.44 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-18 09:20:49.0