Umowa

Numer umowy EH/3811/6058/2019
Data zawarcia 2019-11-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Kontrahent AQUANET Spółk Akcyjna
Przedmiot

Korzystanie z urządzeń z kanalizacji ogólnospływowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 14750,28 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-24 13:35:16.0