Umowa

Numer umowy OR-IV.2402.2.38.2022
Data zawarcia 2022-09-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-30 do 2022-09-30
Kontrahent HR WAY KAROLINA KRZYŻANIAK
Przedmiot szkolenie dla pracowników UMP
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2500 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-30 16:05:35.0