Umowa

Numer umowy UM/2017/6/AK/04/8660/0
Data zawarcia 2017-06-19
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-08-31
Kontrahent Librus Sp.z o.o.
Przedmiot

Licencja na dziennik elektroniczny

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2572 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-03 10:57:59.0