Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.361.2022
Data zawarcia 2022-09-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-29 do 2022-09-30
Kontrahent POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ SP. Z O.O
Przedmiot udział pracownika Ko w 21 Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1650 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-05 16:05:33.0