Umowa

Numer umowy 20/2017
Data zawarcia 2017-07-03
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-08-26
Kontrahent PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech
Przedmiot

Wykonanie wylewki niwelacyjnej o grubośc 5mm n powierzchni bitumicznej, uzupełnieniu tynków po zerwaniu listew przyściennych, szpachlowaniu, montażu wykładziny PCV oraz wykoananiem wyprawek malarskich na wysokości 10 cm w dwóch salach lekcyjnych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 12146,70 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-03 10:51:52.0