Umowa

Numer umowy 33867
Data zawarcia 2011-10-01
Okres
obowiązywania umowy
do 2020-09-30
Kontrahent Polkomtel S.A.
Przedmiot

Umowa dzierżawy powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1, Aneks nr 2
Typ terminu na czas określony
Wartość 4305,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-11-15 09:23:33.0