Umowa

Numer umowy CWR.III.2202.6.2018
Data zawarcia 2018-01-05
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Pływalnia Miejska "ATLANTIS"
Przedmiot

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3152,28 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-18 14:27:18.0