Umowa

Numer umowy 9/2018
Data zawarcia 2018-03-05
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-22
Kontrahent A.B
Przedmiot

warsztaty psychoedukacyjne przedziwdziałające dyskryminacji i wykluczeniom.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1050 PLN
Organizacja Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-08-24 10:08:17.0