Umowa

Numer umowy 1845812530/2018
Data zawarcia 2018-08-02
Okres
obowiązywania umowy
do 2020-11-16
Kontrahent Orange Polska Spółka Akcyjna
Przedmiot

Usługa telekomunikacyjna.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 28,78 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-20 08:59:00.0