Umowa

Numer umowy CIS.2100.5.2018
Data zawarcia 2018-12-07
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent Giftmax Mariusz Domanowski
Przedmiot

Wydruk wizytówek CentrumIS oraz personalizowanych toreb papierowych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2937,24 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 14:51:29.0