Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-67/19Z
Data zawarcia 2019-08-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-07 do 2019-10-07
Kontrahent Zakład Kształtowania Zieleni Gardens
Przedmiot

Doposażenie parkóew i zieleńców w lementy małej architektury na terenie miasta Poznania -zadanie nr 1

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 24550,80 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-08 13:58:53.0