Umowa

Numer umowy 8/2020
Data zawarcia 2020-08-28
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-09-01 do 2020-12-31
Kontrahent LUKA-TRANS S.C. Ewa i Zbigniew Korus ul. Maratońska 3B/59 61-553 Poznań
Przedmiot

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 224202 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-03 09:32:09.0