Umowa

Numer umowy CIS.44.3.2020
Data zawarcia 2020-11-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-11-25 do 2020-12-11
Kontrahent Art Product sp. z o.o.
Przedmiot

Wykonanie odlewu statuetki Starego Marycha dla Miejskiej Rady Seniorów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1845 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-22 11:02:11.0