Umowa

Numer umowy 03/02/KON/2020
Data zawarcia 2020-01-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-30 do 2022-01-30
Kontrahent LIVT UP-WINDY
Przedmiot

Comiesięczny przegląd platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres 1-roku.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 184,50 PLN
Organizacja Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-21 14:44:45.0