Umowa

Numer umowy DZP/249/2022
Data zawarcia 2022-09-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-12 do 2024-09-12
Kontrahent Copernicus Diagnostics marszałkowska 26 05-200 Wołomin
Przedmiot

Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych metodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą sprzętu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 302904.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-22 09:14:49.0