Umowa

Numer umowy DZP/253/2022
Data zawarcia 2022-09-14
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-14 do 2023-09-14
Kontrahent SuturaMed Mała Odrzańska 21 70-535 Szczecin
Przedmiot

Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 59292.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-23 10:52:49.0