Umowa

Numer umowy Umowa dzierżawy
Data zawarcia 2021-12-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-01-01 do 2022-12-31
Kontrahent Pyszoty Sp. z o.o.
Przedmiot

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3997,50 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-02-07 15:01:43.0