Umowa

Numer umowy Umowa najmu
Data zawarcia 2020-08-24
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-09-01 do 2021-06-30
Kontrahent BMG Vending Partner Bartosz Grycz
Przedmiot

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i przekąskami

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 240,00 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-11-26 14:26:18.0