Umowa

Numer umowy Umowa o działo
Data zawarcia 2018-12-27
Okres
obowiązywania umowy
do 2019-01-07
Kontrahent Lidia Jakubowska
Przedmiot

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1300,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-02 09:17:46.0