Umowa

Numer umowy Umowa o dzieło
Data zawarcia 2018-04-02
Okres
obowiązywania umowy
do 2019-03-31
Kontrahent Lidia Jakubowska
Przedmiot

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami przysposabiającymi do Pracy.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 720,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-25 10:12:00.0