Umowa

Numer umowy WSM/3/2019
Data zawarcia 2019-02-28
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-28 do 2020-02-28
Kontrahent Farmacol-Logistyka Szopienicka 77 40-431 Katowice
Przedmiot

Dostawa testów ciążowych  płytkowych oraz testów paskowych Countour TS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 554.04 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-12 09:09:41.0