Umowa

Numer umowy WSM/34/2019
Data zawarcia 2019-09-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-09 do 2020-09-09
Kontrahent Poligrafia KS Oś. Oświecenia 79/5 61-209 Poznań
Przedmiot

Dostawa druków medycznych i niemedycznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 119556,01 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-16 10:14:40.0