Umowa

Numer umowy WSM/35/2019
Data zawarcia 2019-09-24
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-24 do 2020-09-24
Kontrahent Konsorcjum Lider Medela polska Sp. z o.o. i Nettle S.A. Wybrzeże Gdyńskie 6 D 01-531 Warszawa
Przedmiot

Dostawy próżnowego systemu odsysania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 72970,20 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-11 09:22:02.0