Umowa

Numer umowy WSM/44/2019
Data zawarcia 2019-10-24
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-24 do 2019-12-23
Kontrahent Bausch Health Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
Przedmiot

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 68040.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-04 09:42:35.0