Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.11.2023
Data zawarcia 2023-01-12
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent BHF Polska
Przedmiot

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 112,40 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-17 09:53:51.0