Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.33.2023
Data zawarcia 2023-01-24
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o.
Przedmiot

zakup certyfikatów domenowych SSL na okres 1 roku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3997,50 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 08:58:40.0