Umowa

Numer umowy ZLP-52-2019
Data zawarcia 2019-02-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-29 do 2019-10-18
Kontrahent HIKORA
Przedmiot

Dostawa sadzonek drzew i krzewów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 39954,17 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-11 10:38:09.0