Umowa

Numer umowy ZP/07/2018
Data zawarcia 2018-06-05
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-30
Kontrahent Skanska S.A.
Przedmiot

dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości  500 Mg, spełniającej wymagania normy PN-EN 13108-1:2008

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 147600.00 PLN
Organizacja Zakład Robót Drogowych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-11 12:25:56.0