Umowa

Numer umowy ZP/9b/2016
Data zawarcia 2016-09-08
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-12-31
Kontrahent Skanska S.A.
Przedmiot

sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 1 250 Mg

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 292125,00 PLN
Organizacja Zakład Robót Drogowych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-09-19 12:20:53.0