Umowa

Numer umowy ZSP$.2313.1.2010
Data zawarcia 2010-03-19
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Netia S.A.
Przedmiot

Świadczenie usług telekomunikacyjne - rozmowy ytelefoniczne        Podana wartość umowy płatna jest miesięcznie                        

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 47,97 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-23 14:34:59.0